Jaarafsluiting

Het einde van het kalenderjaar is altijd een moment om terug te kijken.
Het jaar 2018 was een jaar waarin er weer heel erg veel is gebeurd om elke dag weer van betekenis te kunnen zijn voor uw zoon/dochter. Een aantal voorbeelden:

– Het LKP aanbod is aangepast en er is een grotere diversiteit van activiteiten. Wij blijven hierin doorontwikkelen. Zo zal na de vakantie een periode robotisering gegeven worden in de groepen 5 t/m 8. Kinderen gaan samen een robot leren programmeren.
– Zijn wij meer aandacht gaan besteden aan beweging, zo zijn er meer uren bewegingsonderwijs, is het buitenspel actiever geworden met een sportief keuzeaanbod en wordt er in de klas ook meer bewogen met verschillende activerende werkvormen.
– Op digitaal gebied worden er stappen gemaakt. Met computers als hulpmiddel is het steeds beter mogelijk om ieder kind op zijn individuele niveau te bedienen. Ook merken wij dat steeds meer ouders ons via Mijnschoolinfo weten te vinden. De communicatielijnen worden hierdoor korter en bent u als ouder in staat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de klas en op school.
– Wij zijn in het aantal kinderen gegroeid en hebben wij het maximale aantal van vier groepen 1/2 bereikt. Voor het eerst werken wij daarbij met een leerlingplafond (maximaal aantal kinderen in de groep 1/2), om onze kracht en kwaliteit op school te behouden.
– Het lukt ons om ondanks het lerarentekort de stabiliteit en structuur/continuïteit voor de kinderen op school vast te houden.

Naast bovenstaande punten zijn er nog tal van voorbeelden te noemen waar we trots op zijn. Ik zou het leuk vinden om komend jaar hier samen met u op terug te komen en in gesprek te gaan over ‘ons’ onderwijs.

Verbondenheid is een onderwerp wat wij erg belangrijk vinden. Alleen vanuit een goede relatie en samenwerking kunnen wij het beste uit kinderen halen.
Gisteren hebben wij op een mooie manier het jaar afgesloten en waren onze waarden op vele manieren zichtbaar. Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw naar onze schoolregels gekeken en deze vertaald naar deze waarden. In gedrag merken wij steeds meer de effecten. Uitdaging is om deze waarden steeds meer uit te dragen naar ons zelf en elkaar. Dit geldt voor medewerkers, kinderen, ouders en partners waarmee wij samenwerken. Met veel plezier, passie en gedrevenheid kijk ik samen met mijn collega’s uit naar komend jaar. Ik wens u en de belangrijke mensen om u heen hele fijne feestdagen en gezondheid toe voor 2019.

Ouders kerstborrel 2018