Ieder kind moet zich fijn kunnen voelen op school. Daarom hebben wij op school duidelijke regels en afspraken. Deze hebben wij geformuleerd naar duidelijke normen en waarden wat wij in en rondom de school van elkaar verwachten. De punten gelden voor iedereen, dus leerlingen, ouders, medewerkers, gasten etc.

Eens in de twee weken staat er een nieuwe regel centraal waar de leerkracht samen met de kinderen over in gesprek gaan. Wij hebben onze normen en waarden in een mindmap weergegeven: