De school is mede dankzij de voorschoolse- en naschoolse opvang open
vanaf 7.30 uur – 18.30 uur.
Als school hebben wij ook een samenwerking de Jong Leren en hebben wij in het gebouw de peuterleerplek ‘t Leeuwerikje.