Jaarlijks vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage om diverse leuke dingen te kunnen realiseren. Enkele voorbeelden van activiteiten die met de ouderbijdrage kunnen worden gerealiseerd zijn: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, sportdag, zomerfeest en het eindfeest van groep 8.

De vrijwillige financiële bijdrage ziet er als volgt uit:

–  1 kind op school €22,- per jaar
–  2 kinderen op school €33,- per jaar
–  3 of meer kinderen op school €44,- per jaar

Voor de hoogte van de bijdrage ontvangt u een aparte brief van de school, waarin ook de vrijwillige bijdrage voor de schoolreis en het vervoer naar het schoolzwemmen vermeld staat. De school maakt geen gebruik van een modelovereenkomst tussen ouders en school.

Ook gaan alle groepen minimaal twee keer per jaar naar een museum, theater voorstelling of een andere activiteit buiten school. Deze lessen en voorstellingen worden uit ons schoolbudget betaald. Alleen voor het vervoer vragen wij u een bijdrage van €2,50 per keer.