U begrijpt wel dat het realiseren van leuke activiteiten ook kosten met zich meebrengt die niet door het Rijk of het bestuur betaald worden. Jaarlijks wordt er dan ook een kleine vrijwillige bijdrage van ouders gevraagd om deze leuke dingen te kunnen realiseren. Enkele voorbeelden van activiteiten waar wij de bijdrage voor gebruiken zijn: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, sportdag, zomerfeest en het eindfeest van groep 8.
Natuurlijk doen alle kinderen met alle activiteiten mee, ook wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt.

De financiële bijdrage voor het ouderfonds ziet er als volgt uit:

• 1 kind op school € 25 per jaar
• 2 kinderen op school € 35 per jaar
• 3 of meer kinderen op school € 45 per jaar

Voor de hoogte van de bijdrage ontvangt u een aparte brief van de school, waarin ook de bijdrage voor de schoolreis (€30,-) en het vervoer naar het schoolzwemmen (€22,-) vermeld staat.

De school maakt geen gebruik van een modelovereenkomst tussen ouders en school. Voor kinderen die na 1 januari 2021 ingeschreven worden, geldt de regeling dat er € 2,50 per leerling per schoolgaande maand wordt berekend.