Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang wordt aangeboden in samenwerking met de stichting “DAK” indien er minimaal 4 kinderen deelnemen. Tot die tijd kunnen de kinderen op school opgevangen worden onder toezicht van Mw. W. Massing. De voorschoolse opvang wordt geboden van

7.30 uur tot 8.20 uur. Kosten: € 1,50 per keer.

Speciale tussentijdse opvang

Alle leerlingen van groep 1 blijven tot 14.30 uur op school. Leerlingen van groep 2 gaan tot 16.00 uur naar school tenzij de leerkracht vindt dat een kind hier op basis van de sociaal emotionele – en cognitieve ontwikkeling nog niet aan toe is. Het is soms voor ouders niet altijd mogelijk om kinderen om 14.30 uur op te halen omdat bijvoorbeeld een broertje of zusje tot 16.00 uur naar school gaat.

Ouders kunnen daarom gebruik maken van speciale opvang tussen 14.30 uur en 16.00 uur. Dit betreft geen flexibele opvang en moet door ouders van te voren aangevraagd zijn. De volgende regels zijn van toepassing:

  • Kosten € 5,- per keer
  • Aanmelden voor de opvang moet voor het begin van iedere maand. Op dat moment moet ook het bedrag betaald worden.
  • Aanmelden kunt u bij de administratie, dus niet bij de leerkracht.
  • Kinderen die blijven moeten zelf iets te eten meenemen voor in de middag.

Naast deze vorm van opvang kunnen ouders in alle gevallen ook gebruik maken van de naschoolse opvang tot 18.30 uur.