SCHOOLTIJDEN

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 1: 08.30 uur tot 14.30 uur
Groep 2: 08.30 uur tot 14.30 uur of 16.00 uur
Groep 3 t/m 8: 08.30 uur tot 16.00 uur

Woensdag
Alle groepen: van 08.30 uur tot 12.15 uur

Talentklassen en de verlengde leertijd

Rekenen, lezen, taal…. allemaal belangrijke vakken. Maar voor een kind is het belangrijk zich ook op andere gebieden te kunnen ontwikkelen. Ontdekken dat je ergens plezier in hebt, goed in bent, is prima voor het zelfvertrouwen en geeft het kind een steviger plaats in de maatschappij. Door de verlengde lestijd tot 16.00 uur heeft de school de mogelijkheid gekregen kinderen een divers aanbod te bieden, zoals dans, muziek, ICT, techniek, theater, sport, enz. Kinderen maken kennis met een veelheid aan activiteiten en ontdekken waar hun talent, hun plezier, hun kracht ligt.

Theaterles

Kookles