Schoolgids

In onze schoolgids vindt u alle informatie.

Klik op de link om de schoolgids 2020-2021 te downloaden. Na een rondleiding op school ontvangt u deze gids ook van de directie zodat u alles nog een rustig kunt nalezen.

Klik hier voor de schoolgids 2021-2022

Schoolplan

Hier vindt u het schoolplan van OBS De Leeuwerikhoeve.

Wat is een schoolplan?
Elke school is verplicht om een schoolplan te hebben. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de medezeggenschap een nieuw schoolplan vast.

Wat staat er in een schoolplan?
Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. Hierbij kunt u denken aan het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de manier waarop de school de kwaliteit waarborgt en verbetert.

Graag betrekken wij ouders bij de ontwikkelingen op school en willen wij u informeren over de doelen van deze vier jaar.

Klik hier voor het schoolplan van OBS De Leeuwerikhoeve.

School ondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.