De ontwikkeling van een kind is een verantwoordelijkheid die ouders en school delen. Wij stellen daarom een nauw contact met ouders van onze school zeer op prijs. Het heeft de voorkeur om dit zo veel mogelijk persoonlijke te doen. Echter lukt dit niet altijd en daarom maken wij gebruik van MijnSchoolinfo (MSI). Dit is een app en website waarop u nieuwsbrieven ontvangt maar waar u ook andere informatie kunt vinden zoals de groepspagina van de klas en de klassenagenda. Elke ouder ontvangt na inschrijving een persoonlijke koppelcode van Mijnschoolinfo. Met een eigen e-mailadres heeft de verzorger vervolgens toegang tot de verschillende mogelijkheden.

Een totaaloverzicht wat wij doen op u zoveel mogelijk op de hoogte te houden:

–  Persoonlijke gesprekken
–  De schoolgids
–  Nieuwsbrieven
–  De website
–  Groepspagina via MSI
–  Agenda via MSI
–  Informatieavonden
–  Driegesprekken: leerling/ouder/leerkracht (vanaf groep 5)
–  De spelinloop VVE
–  De medezeggenschapsraad
–  De ouderraad
–  Tafeltjesmiddagen. U kunt dan het gemaakte werk van uw kind inzien.
–  Huisbezoek. Wij gaan bij elke leerling op huisbezoek. Zo leren we elkaar nog beter kennen.
–  Ouderkamer: twee keer per week kunt u gezellig een kopje koffie/thee komen drinken achter in de hal. Tot 9.15 uur is deze ruimte voor ouders beschikbaar.

Als u behoefte heeft aan extra informatie kunt u altijd een (telefonische) afspraak maken met de directie of de groepsleerkracht van uw kind.