Een spannend moment is de vervolgstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs vindt plaats door de groepsleerkracht van groep 8 in samenspraak met de intern begeleider, de leerkracht van groep 7 en de directeur. Eens per jaar organiseren wij een voorlichtingsavond met onderwerpen als de Centrale eindtoets, de structuur van het voortgezet onderwijs en het tijdspad. In november/december ontvangen alle kinderen hun advies en half april wordt de Centrale eindtoets afgenomen.

Wanneer de uitslag binnen is, wordt er met de ouders een afspraak gemaakt als deze afwijkt van het gegeven advies.

De overdracht van gegevens vindt plaats door middel van een onderwijskundig rapport, dat vaak door de leerkracht mondeling wordt aangevuld. Gedurende de brugklasperiode vindt overleg plaats met de brugklascoördinatoren. Van een aantal scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen wij jaarlijks de resultaten van de door ons verwezen leerlingen. Hieruit blijkt dat onze verwijzingen meestal kloppen met de behaalde resultaten.

In Den Haag volgen alle basis- en middelbare scholen dezelfde afspraken rondom de overstap (BOVO procedure). In het volgende filmpje geeft BOVO duidelijk weer hoe deze overstap in zijn werk gaat.