Gymnastiek vinden wij extra belangrijk op school. Daarom verzorgen wij minimaal drie dagen in de week gymlessen voor alle kinderen in onze eigen gymzaal. Bij lekker weer hebben wij de luxe om op de sportvelden direct achter onze school te sporten.

De lessen gymnastiek worden verzorgd door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding en vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag. De gymlessen vinden wij niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen, het verhoogt ook de concentratie bij andere vakgebieden. Bovendien bevordert het de sfeer in een groep. Kinderen leren bijvoorbeeld ook samenwerken. Daarom sporten alle groepen minimaal drie keer week!
In de lessen komen alle aspecten van sport aan bod: balspelen, turnen, bewegen op muziek en atletiek. Ieder jaar nemen wij deel aan sporttoernooien. Het sportaanbod is in sommige groepen ook onderdeel van de extra leertijd. Natuurlijk mogen onze jaarlijkse Sportieve Leeuwerikdagen niet ontbreken!

Naast de gewone gymlessen bieden wij tijdens de grote pauzes ook begeleid buitenspel. Tijdens deze pauze kunnen kinderen kiezen om mee te doen met verschillende sportieve activiteiten, zoals trefbal, tikkertje, lijnbal en nog veel meer.

Ook in de klas is er aandacht voor bewegen tussen de lessen door. Zo zul je kinderen regelmatig even kort zien dansen of rek en strekoefeningen zien doen. Dit is allemaal bedoeld om op een actieve en leuke manier te leren.

Onze school is daarom een sportieve basisschool!

Deze slideshow vereist JavaScript.