DE OUDERRAAD (OR)

De ouderraad bekleedt een belangrijke functie op het gebied van verschillende activiteiten op school, zowel op financieel als organisatorisch gebied. De ouderraad geeft blijk van grote betrokkenheid bij de school, want zonder ondersteuning van deze mensen zouden veel feesten en activiteiten op en rond de school niet meer mogelijk zijn.

In de huidige ouderraad hebben de volgende ouders zitting:

Kaveeta Jhagru (voorzitter)
Nadia Achab
Murlie van der Zwan
Janin Kohl
Saadet
Wendy Vianen
Lianne Camphens

De ouderraad wordt bijgestaan door een groep hulpouders, die zich vooral tijdens drukke perioden inzet voor onze school. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande of zich willen aansluiten bij de hulpgroep ouders, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school of met één van de ouderraadsleden.