De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen en streeft ernaar om kinderen te leren:

–  op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
–  op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
–  constructief conflicten op te lossen
–  verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
–  open te staan voor verschillen tussen mensen.

Kinderen leren hoe zij een ruzie goed kunnen oplossen

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat.

Een mooi voorbeeld zijn de mediatoren. Dit zijn een aantal leerlingen van groep 7 en 8 die een speciale training hebben gevolgd om kleinere ruzies en conflicten tussen kinderen op te lossen.

Ouders informeren wij per blok over de inhoud middels een speciale nieuwsbrief. Deze brief versturen wij via Mijnschoolinfo.

Mediatoren zijn actief tijdens de pauzes