KENMERKEN VAN ONZE SCHOOL

De Leeuwerikhoeve is een moderne openbare school. Actief leren, goed presteren is ons motto. Lopende het schooljaar 2018 – 2019 herijken wij opnieuw onze missie/visie die wij in ons nieuwe schoolplan zullen vastleggen. In dit schoolplan staan tevens onze doelen waar wij de komende vier jaar aan zullen werken.

Actief leren

De Leeuwerikhoeve is een open school waar alle kinderen zich thuis kunnen voelen. Wij sluiten niemand uit en geven elk kind een kans op een geweldige schooltijd. We willen allereerst dat kinderen veel leren. Taal-, lees- en rekenonderwijs staan dan ook centraal op onze school.

Maar leren moet wel leuk blijven. Daarom besteden we veel aandacht aan sport, aan creatieve vakken en aan buitenschoolse activiteiten. Daarmee ontwikkelen kinderen sportief gedrag, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfkennis. En dat is enorm belangrijk voor later. Wij vinden dit aspect zelfs zo belangrijk dat de lestijd met 6 uur uitgebreid is om hier voldoende gelegenheid voor te hebben.

minimaal 3x pw. gymles voor alle kinderen

wij bieden begeleid buitenspel met verschillende activiteiten

Goed presteren

Het is belangrijk dat alle kinderen zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ voelen. Door onze duidelijke schoolregels weet iedereen waar hij aan toe is. Pesten of onsportief gedrag wordt niet getolereerd. Daarom voelen leerlingen zich bij ons veilig en gerespecteerd. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor goede schoolprestaties. En het werkt. We hebben al jaren goede CITO-resultaten en een goede doorstroom naar scholen van het voortgezet onderwijs.

Betrokkenheid verdient ieder kind!

Continurooster

Met ingang van schooljaar 2011-2012 hanteert De Leeuwerikhoeve het continurooster. Alle leerlingen blijven over. Het overblijven om 12 uur is dus gratis. Leerlingen van groep 1 hebben les tot 14.30 uur. Leerlingen van groep 2 gaan tot 16.00 uur naar school tenzij de leerkracht vindt dat een kind hier op basis van de sociaal emotionele– en cognitieve ontwikkeling nog niet aan toe is. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben les tot 16.00 uur.

Zelfstandig werken

Wanneer een leerling doorstroomt naar het voortgezet onderwijs, moet hij zelfstandig kunnen leren en werken. Jong geleerd is oud gedaan! In de onderbouw gaan leerlingen al snel zelfstandig taakjes uitvoeren. In de bovenbouw plannen leerlingen zelf hun werk en leren ze hun huiswerk goed te maken. Moderne lesmethoden en het werken met taken dragen hiertoe bij. Ook werken leerlingen veel zelfstandig op de computer, de laptops en de tablets. Alle groepen zijn aangesloten op het (draadloos) computernetwerk.

Wij maken o.a. gebruik van Snappet

Taal en leesonderwijs

Op De Leeuwerikhoeve besteden we veel aandacht aan taal en lezen. Zonder goede taalbeheersing ben je immers nergens. We hanteren de nieuwste methoden voor taal en lezen en besteden veel aandacht aan woordenschatontwikkeling, spreekbeurten en boekbesprekingen. Naast de reguliere lessen kan een aantal kinderen in aanmerking komen voor extra taalonderwijs. Hiervoor is een speciale taalleerkracht aanwezig.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur leren ons anders kijken naar de wereld. Ook dat is belangrijk voor later. Zo smullen wij van het ‘cultuurmenu’. Elk jaar kiezen wij uit een breed kunstaanbod voor groep 1 t/m 8. En we volgen bijvoorbeeld cursussen muziek, toneel, dans of schilderen. De ‘SchoolKunstDagen’ zijn hierin het hoogtepunt van het jaar.

Ook tijdens de talenturen is er veel aandacht voor creativiteit