In het kader van het ‘Toezichtskader Primair Onderwijs’ houdt de onderwijsinspectie toezicht op alle scholen. In het huidige inspectiekader is het schoolbestuur verantwoordelijk om toezicht te houden op de kwaliteit van zijn scholen.

Het laatste inspectiebezoek bij De Haagse Scholen stond voorjaar 2021 gepland. Vanwege corona is dit onderzoek verplaatst.Scholen worden dus alleen nog onderzocht wanneer er vanuit het bestuursonderzoek vragen zijn over de kwaliteit. Onze school is na 2013 niet extra bezocht. Landelijk worden naast bovenstaand onderzoek door de inspecteur, themabezoeken afgelegd. Ook onze school heeft hieraan deelgenomen:

Op 12-06-2018 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school rondom een speciaal thema over dyslexie. De informatie die tijdens het onderzoek is verzameld, wordt gebruikt om een landelijk beeld te kunnen geven. De conclusies worden in een landelijk rapport gepubliceerd en in het jaarlijks rapport over de Staat van het Onderwijs. Het bezoek leverde geen rapportage op schoolniveau op, maar kan wel gezien worden als een inspectiebezoek.

Op 05-07-2021 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school rondom een speciaal thema over de gevolgen van corona. Ook hierbij leverde het themaonderzoek geen rapportage op schoolniveau op, maar kan wel gezien worden als een inspectiebezoek. Na afloop kregen wij een groot compliment voor de manier hoe wij kinderen in hun algehele ontwikkeling volgen. Natuurlijk is dat erg leuk om te horen!