‘Je mag zijn wie je bent en wij helpen je te worden wie jij wilt zijn’

De Leeuwerikhoeve is een moderne openbare school. We bevinden ons in een groene omgeving met een diverse populatie en zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We zijn betrokken bij de leerlingen en hun omgeving en bieden modern resultaatgericht onderwijs. Op onze school leren we actief en halen we het beste uit iedereen naar boven.

Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Goed openbaar onderwijs bereidt de kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Het vraagt van kinderen verdraagzaamheid en wederzijds respect. Het leert kinderen samen te leven, te spelen, te leren en samen te werken.

Belangrijke uitgangspunten bij ons op school zijn onze kernwaarden. De kernwaarden en beschrijving geven een duidelijk beeld van wat wij een kind en zijn omgeving willen bieden:

welkom, samen, betrokken, persoonlijk

Benieuwd hoe wij hier invulling aan geven? Wij plannen graag een persoonlijke afspraak.

Hieronder vindt u de verwijzing naar alle pagina’s onder het menu ‘School’.