‘Actief leren, goed presteren’ is ons motto, waarin leerprestaties, zelfstandig werken en een brede ontwikkeling centraal staan. Basisschool De Leeuwerikhoeve is een school voor openbaar onderwijs.

Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Goed openbaar onderwijs bereidt de kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Het vraagt van kinderen verdraagzaamheid en wederzijds respect. Het leert kinderen samen te leven, te spelen, te leren en samen te werken.

Wij zijn een Vreedzame School en middels o.a. deze methodiek zorgen wij dat kinderen zich welkom voelen en zichzelf mogen zijn.

Hieronder vindt u de verwijzing naar alle pagina’s onder het menu ‘School’.